Index
Coordonate geografice Resurse turistice Trasee turistice Atractii naturale

   Coordonate geografice

Imagine marita
DN 18, km 125; 47o 75' latitudine nordica si 24o 40' longitudine estica. Orasul este situat în estul judetului Maramures, în sud-estul Depresiunii Maramursului, între râurile Viseu si Wasser, de o parte si de alta a acestora si a afluentilor care patrund adânc între coastele dealurilor si muntilor, la 30 km de Pietrosul Rodnei (2.305 m) si 40 km de Vf. Pop Ivan (1.937 m) din Muntii Maramuresului

Limite geografice: N - Ucraina, S - comuna Sacel, E - comuna Moisei, V - comunele Viseu de Jos si Poienile de sub Munte.

Suprafata: 44.000 hectare, din care 36.000 ha padure si suprafata forestiera.

Clima: temperat continentala
Imagine marita!
Imagine marita!
Orasul Viseu de Sus:
depresiune îngusta, asezat în zona de trecere de la muntii de origine vulcanica si sedimentate cutate ai Tiblesului la cei de încretire ai Maramuresului si Rodnei, formati din sisturi cristaline. Izvoarele de ape minerale existente chiar în oras evidentiaza o fosta activitate vulcanica, iar zacamintele bogate în polimetale de pe Valea Waserului sunt marturie a unor vechi eruptii vulcanice.

Imagine maritaCuloarul Viseului, principala axa de circulatie maramureseana, este marginit la E de treapta unor munti de flis de mica înatime (1.100-1.200 m) care formeaza bordura marilor înaltimi ale Muntilor Maramuresului care depasesc 1.900m (Pop Ivan, Farcau, Mihailescu). La V culoarul este delimitat de culmea Viseului alungita între Viseu si Iza, alcatuita din formatiuni ale flisului paleogen cutat, dar de mica altitudine(600-700 m). Aproape de varsarea Viseului în Tisa, valea se îngusteaza în defileu. Cele doua râuri au terase foarte dezvoltate: 1-terasa parc, între râuri unde este asezat orasul; 2-terasa poduri, pe dreapta: 35 m înaltime fata de nivelul râurilor, se continua pâna în Viseu de Jos; 3-terasa Arsita, pe stânga, mai înalta.

Imagine marita! Reteaua hidrografica:

Râul Viseu
izvoraste din Muntii Rodnei, sub pasul Prislop, la 1409 m altitudine. Se formeaza din izvoarele si pârâurile Viseut, Fântâna si Cisla. Are 77 km lungime si se varsa în Tisa la 330 m altitudine în localitatea Valea Viseului

Imagine marita!
Râul Wasser
izvoraste din Muntii Maramuresului, se formeaza din izvorul Boului si izvorul Munceii Albi. Are 62 km lungime, este cel mai important afluent al Viseului cu debit mai mare decât acesta.